Fractions Pro
Brøk kalkulator med parenteser og potenser

Intuitiv, kraftig og enkel å bruke kalkulator

Multifunksjonell og godt designet kalkulator med brøker som lar deg utføre matematiske, tekniske, vitenskapelige og tekniske beregninger. Takket være en ny forbedret design, ekstra intelligens og avanserte funksjoner, er det nå enklere enn noensinne å raskt beregne det du trenger.

Fractions Pro for iPhone, iPad og Android
Fractions Pro for Mac
Fractions Pro for Windows

Avanserte brøk kalkulator

Brøk kalkulator med parenteser, potenser og beregning historie. Kalkulatoren beregner brøker, blandede tall og desimaltall.
Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, potenser (heltallige positive og negative eksponenter).
Kalkulator håndterer prioriteringsregler.
Kalkulator med beregningshistorikk.
Viser både uttrykk og resultat.
Kalkulatoren viser resultatene som en brøk og et desimaltall.

Avanserte brøk kalkulator

Brøkregning

Du kan bruke kalkulator til å utføre enkle beregninger, for eksempel addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og potenser.
Du kan konvertere brøk til desimaltall og desimaltall til brøk.
Forkorting av brøker.
Brøkregning

Andre funksjoner

Trigonometriske funksjoner: Syn, Cos, Tan.
Trigonometriske beregninger i grader og radianer.
Konstant: π (pi).
Kvadratrot.
Stående og liggende orientering.

Vitenskapelig kalkulator

Kalkulatorinnstillinger

Kalkulatoren tilbyr avrundingsalternativer for brøker og desimaltall:
• I innstillingsvinduet kan du enkelt angi nøyaktigheten av beregningen. Du bør velge antall desimaler fra 0 til 8. Som standard viser appen to desimaler. Hvis du må rulle resultatet til nærmeste hele tall, må du bare angi antall desimaler til '0'.
• Brøk kan være avrundet til nærmeste 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
• Du kan tilpasse apputseendet ved å velge ett av de 7 fargeskjemaene.
Kalkulatorinnstillinger

Spesielle funksjoner

Brøker inngang
• Intuitiv brøker inngang.

Tilbake og fremover knapper
• Tilbake og fremover knapper for å sjekke eller huske de siste beregningene.

Angre klare kommandoen
• Du kan angre klare kommandoen.

Kalkulator med beregning history
• Kalkulator med beregning history.

Sende resultater og beregningshistorikk
• Du kan sende resultater og beregningshistorikk via e-post.

Nedlasting Fractions Pro

Nedlasting for iPhone, iPad og Android

Nedlasting in the App Store
Android app on Google Play
Nedlasting Fractions Pro for Windows and Mac

Nedlasting in the Mac App Store
Nedlasting for Windows PCs
UNITS MASTER
Friday, April 19, 2024
Personvern
Vilkår for bruk

Intemodino Group
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Alle rettigheter forbeholdes