Fractions Pro
Pokročilá kalkulačka pro zlomky

Intuitivní, výkonná a snadno použitelná kalkulačka

Multifunkční a dobře navržená kalkulačka se zlomky, která vám umožní provádět matematické, inženýrské, vědecké a technické výpočty jakékoliv složitosti. Díky novému vylepšenému designu, přidané inteligenci a pokročilým funkcím je nyní snazší než kdykoli dříve rychle počítat vše, co potřebujete.

Fractions Pro pro iPhone, iPad and Android
Fractions Pro pro Mac
Fractions Pro pro Windows

Pokročilá kalkulačka pro výpočty se zlomky

Kalkulačka provádí sčítání, odečítání, násobení, dělení a umocňování zlomků, desetinných a celých čísel.
Kromě uvedených matematických operací kalkulačka také vypočítá příklady se závorkami, včetně příkladů se složenými závorkami a podporuje počítání s mocninami.
Aplikace umožňuje současné zobrazení výrazu a výsledku. Dolní řádek představuje zadání výrazu, horní řádek - výsledek výpočtu.

Pokročilá kalkulačka pro zlomky

Převod a zjednodušení zlomků

S naší kalkulačkou pro zlomky můžete snadno a rychle převést zlomky na desetinná místa a desetinná čísla na zlomky a zjednodušit zlomky a smíšené čísla.

Převod a zjednodušení zlomků

Další možnosti

Sin, Cos, Tan.
Konstanty: π (pi).
Trigonometrické výpočty ve stupních a radiánech.
Při výpočtech můžete používat buďto tlačítka kalkulačky nebo klávesnici.

K dispozici je také funkce historie výpočtů. Při každém provádění výpočtu kalkulačka uloží do paměti již provedené výpočty od nejnovějšího k nejstaršímu, které můžete zobrazit stisknutím tlačítka Historie.
Je zde i možnost posílat výpočty emailem.

Vědecká kalkulačka se zlomky

Nastavení kalkulačky

Kalkulačka nabízí pokročilé možnosti zaokrouhlení pro zlomky a desetinná čísla:
• V okně Nastavení můžete snadno nastavit přesnost na určitý počet desetinných míst. Automaticky je aplikace přednastavena na 2 desetinná místa. Pokud potřebujete zaokrouhlit výsledek na nejbližší celé číslo, nastavte počet desetinných míst na "0".
• Výsledky zlomků mohou být zaokrouhleny na nejbližší 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256. Pokud nepotřebujete zaokrouhlit zlomky, jednoduše vyberte "-".
• Můžete si přizpůsobit vzhled aplikace výběrem jednoho ze 7 barevných schémat.

Nastavení kalkulačky - funkce zaokrouhlování

Zvláštní možnosti

Intuitivní způsob zadávání zlomků
• Kalkulačka podporuje intuitivní způsob zadávání zlomků.

Zobrazení posledních výpočtů
• Tlačítka ">" nebo "<" pro zobrazení posledních výpočtů.

Možnost 'Undo'pro tlačítko Vymazat
• Možnost 'Undo'pro tlačítko Vymazat.

Historie výpočtů
• Historie výpočtů.

Možnost posílat výsledky emailem.
• Možnost posílat výsledky emailem.

Stáhnout Fractions Pro

Stáhnout pro iPhone, iPad and Android

Stáhnout v App Store
Android app on Google Play
Stáhnout Fractions Pro pro Windows and Mac

Stáhnout v Mac App Store
Stáhnout pro Windows PCs
Advanced Units Converter and Calculator
čtvrtek, 20. června, 2019
Ochrana osobních údajů
Podmínky použití

Intemodino Group
Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
NABÍDKA