Fractions Pro
Pokročilá kalkulačka pro zlomky

Intuitivní, výkonná a snadno použitelná kalkulačka

Multifunkční a dobře navržená kalkulačka se zlomky, která vám umožní provádět matematické, inženýrské, vědecké a technické výpočty jakékoliv složitosti. Díky novému vylepšenému designu, přidané inteligenci a pokročilým funkcím je nyní snazší než kdykoli dříve rychle počítat vše, co potřebujete.

Christmas Sale! 40% OFF! Only $2.99! Regular price $4.99.

Fractions Pro pro iPhone, iPad and Android
Fractions Pro pro Mac
Fractions Pro pro Windows

Pokročilá kalkulačka pro výpočty se zlomky

Kalkulačka provádí sčítání, odečítání, násobení, dělení a umocňování zlomků, desetinných a celých čísel.
Kromě uvedených matematických operací kalkulačka také vypočítá příklady se závorkami, včetně příkladů se složenými závorkami a podporuje počítání s mocninami.
Aplikace umožňuje současné zobrazení výrazu a výsledku. Dolní řádek představuje zadání výrazu, horní řádek - výsledek výpočtu.

Pokročilá kalkulačka pro zlomky

Převod a zjednodušení zlomků

S naší kalkulačkou pro zlomky můžete snadno a rychle převést zlomky na desetinná místa a desetinná čísla na zlomky a zjednodušit zlomky a smíšené čísla.

Převod a zjednodušení zlomků

Další možnosti

Sin, Cos, Tan.
Konstanty: π (pi).
Trigonometrické výpočty ve stupních a radiánech.
Při výpočtech můžete používat buďto tlačítka kalkulačky nebo klávesnici.

K dispozici je také funkce historie výpočtů. Při každém provádění výpočtu kalkulačka uloží do paměti již provedené výpočty od nejnovějšího k nejstaršímu, které můžete zobrazit stisknutím tlačítka Historie.
Je zde i možnost posílat výpočty emailem.

Vědecká kalkulačka se zlomky

Nastavení kalkulačky

Kalkulačka nabízí pokročilé možnosti zaokrouhlení pro zlomky a desetinná čísla:
• V okně Nastavení můžete snadno nastavit přesnost na určitý počet desetinných míst. Automaticky je aplikace přednastavena na 2 desetinná místa. Pokud potřebujete zaokrouhlit výsledek na nejbližší celé číslo, nastavte počet desetinných míst na "0".
• Výsledky zlomků mohou být zaokrouhleny na nejbližší 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256. Pokud nepotřebujete zaokrouhlit zlomky, jednoduše vyberte "-".
• Můžete si přizpůsobit vzhled aplikace výběrem jednoho ze 7 barevných schémat.

Nastavení kalkulačky - funkce zaokrouhlování

Zvláštní možnosti

Intuitivní způsob zadávání zlomků
• Kalkulačka podporuje intuitivní způsob zadávání zlomků.

Zobrazení posledních výpočtů
• Tlačítka ">" nebo "<" pro zobrazení posledních výpočtů.

Možnost 'Undo'pro tlačítko Vymazat
• Možnost 'Undo'pro tlačítko Vymazat.

Historie výpočtů
• Historie výpočtů.

Možnost posílat výsledky emailem.
• Možnost posílat výsledky emailem.

Stáhnout Fractions Pro

Stáhnout pro iPhone, iPad and Android

Stáhnout v App Store
Android app on Google Play
Stáhnout Fractions Pro pro Windows and Mac

Stáhnout v Mac App Store
Stáhnout pro Windows PCs
Advanced Units Converter and Calculator
neděle, 16. prosince, 2018
Ochrana osobních údajů
Podmínky použití

Intemodino Group
Copyright © 2018 Intemodino Group s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
NABÍDKA

Select your language